Události

Události - Pořadí při startu

Události jsou spuštěny podle "Pořadí startu". Můžete nastavit pořadí startu událostí v editoru v zobrazení událostí "Pořadí startu". V tomto zobrazení, můžete přesouvat událost nahoru / dolů "obsluhovačem pořadíUdálosti se vyvolají stiskem ikony  a vybráním položky Události -Všechny. Pro přidání nové události stiskněte ikonu + .
Máte na výběr prázdnou událost a nebo předdefinované události.

Prázdná událost

 

Identifikace události
Povol běh: povolení běhu  vytvořené události.
Název události: pojmenování události.
Priorita: slouží k nastavení priority události.

 

Start události
Aktivovat profil: slouží k výběru profilu, který má být spuštěn událostí.
Ignoruj manuální aktivaci: slouží k nastavení, zda má být událost spuštěna,přesto že byl manuálně aktivován profil.
Ostatní parametry: slouží k nastavení, zda se má událost spustit, když je aktivní nějaký profil, zda se má událost spouštět manuálně a nastavení pozdržení události a zda má při její aktivaci zaznít zvuk oznámení.

 

Konec události
Aktivovat profil: slouží k výběru profilu, který se má spustit po ukončení události.
A provést: slouží k nastavení co se má stát na konci události.
1)žádné
2)vrátit profil, který byl aktivní před spuštěním události
3)restartovat události
Ostatní parametry: slouží k nastavení  času, za jak dlouho se má po ukončení události přepnout na další událost.

     

Parametry senzorů

                  

Parametry času: tento senzor je pro start události podle času
Parametry: čas začátku, čas konce, dny v týdnu.

 

Parametry kalendáře: tento senzor je pro start události podle události v kalendáři.
Parametry: kalendáře, hledat v položce (název události, popis, ...), hledaný řetězec, ignoruj \"celodenní\" události, dostupnost (zaneprázdněný, k dispozici, ...).

 

Parametry baterie: tento senzor je pro start události podle úrovně spotřeby baterie.
Parametry: spodní úroveň, horní úroveň, nabíjení, režim spořič baterie.

 

Parametry hovoru: tento senzor je pro start události podle volajících kontaktů.
Parametry: události hovoru (zvoní, odchozím volání započato, ...), skupiny kontaktů, kontakty, typ seznamu kontaktů (bílá/černá listina).

                                                                                     

Parametry SMS: tento senzor je pro start události podle přijaté Sms z kontaktů.
Parametry: skupiny kontaktů, Kontakty, typ seznamu kontaktů (bílá/černá listina), trvalý běh, trvání (délka běhu události).

                                                                                

Parametry rádií: tento senzor je pro start události podle přepínání rádií (zapnout/vypnout).
Parametry: wi-fi, bluetooth, mobilní data, GPS, NFC, režim letadlo, trvalý běh, trvání (délka běhu události).

        

Parametry polohy: tento senzor je pro start události podle polohy zařízení.
Parametry: poloha, start když je mimo polohu.

               

Parametry WiFi: tento senzor je pro start události podle WiFi SSID.
Parametry: typ připojení (v okolí, připojeno, ...), SSID.

       

Parametry Bluetooth: tento senzor je pro start události podle jména Bluetooth.
Parametry: typ připojení (v okolí, připojeno, ...), naskenované typy zařízení (klasické, nízkoenergetické, ...), jméno Bluetooth.

                                                                             

Parametry mobilních buněk: tento senzor je pro start události podle připojených mobilních buněk (věží).
Parametry: buňky, start když je mimo mobilní buňky.

              

Parametry příslušenství: tento senzor je pro start události podle připojeného příslušenství (autosada, drátové handsfree, sluchátka, ...).
Parametry: typ příslušenství.

                                                              

Parametry obrazovky: tento senzor je pro start události podle zapnutí/vypnutí obrazovky.

Parametry: typ události (vypnula se, zapnula se, ...), konec když je odemčené (událost skončí při odemknutí zařízení).                        

 

Parametry oznámení: tento senzor je pro start události podle oznámení z aplikací.
Parametry: aplikace, konec, pokud odstraněn (konec události na odstranění oznámení), trvalý běh, trvání (délka běhu události).

 

Parametry aplikace: tento senzor je pro start události podle aplikace v popředí.
Parametry: aplikace.

                                                                     

Parametry orientace: tento senzor je pro start události podle orientace zařízení.
Parametry: obrazovka (nahoru, dolů), strany (horizontální, strana nahoře), přiblížení (v blízkosti, daleko; použitý je senzor přiblížení), ignorovat pro aplikace (v popředí).

                       

Parametry NFC: tento senzor je pro start události podle NFC tagů.
Parametry: NFC tagy, trvalý běh, trvání (délka běhu události).

 

U události je nutné vždy vybrat
1) Start události - Aktivovat profil - jaký profil se má spustit při startu události.
2) Parametry senzorů - musíte vybrat aspoň jeden ze senzorů.

 

Vyhledávání

 


Google play


 

     Kontaktní             formulář


Webové stránky zdarma