Příklady přepínání událostí

Upozornění!!!

Tyto příklady jsou pro verzi androidu 4.4. Na novějších verzích androidu budou fungovat, ale některé parametry je potřeba nastavit jinak.

       Použití WiFi, času a předvoleného profilu při přepínání událostí
      Nastavení 

     Událost Doma
Aktivovat profil: Doma
   Čas: 9:00 - 22:00
   WiFi: V okolí sítě (domácí WiFi)
    Událost Práce
Aktivovat profil: Práce
   Čas: 6:00 - 16:00
   WiFi: V okolí sítě (pracovní WiFi)
   Událost Spánek
Aktivovat profil: Spánek
   Čas: 22:00 - 9:00
   Wi-fi: V okolí sítě (domácí WiFi)


Nastavte předvolený profil podle libosti. Ke předvolenému profilu není potřeba přiřazovat žádnou událost, jen je potřeba v nastavení aplikace v položce "Aktivace profilu" nastavit předvolený profil.


Když jste v dosahu domácí WiFi, tak je buď spuštěna událost doma a nebo spánek a předvolený profil není spuštěn. Pokud jste mimo dosah domácí WiFi tak není spuštěna žádná událost a aktivuje se předvolený profil. Při dosahu pracovní WiFi se aktivuje událost práce a spustí se profil práce a deaktivuje se předvolený profil. Pokud jste opět mimo dosah pracovní WiFi, tak není zase spuštěna žádná událost a spustí se předvolený profil.
_______________________________________________________________________

 

Použití času, WiFi a hovoru
Nastavení
Profil Spánek
Zvukové profily - Nezvonit a nevibrovat
Událost Spánek
Aktivovat profil: Spánek
Čas: 22:00 - 9:00
Priorita - 8
WiFi: V okolí sítě (domácí WiFi)
Profil Volání
Zvukové profily - jen zvonit
Událost Volání
Aktivovat profil: Volání
Ostatní parametry: Spustit pouze pokud je aktivní profil spánek
Priorita - 9
Konec události: Vrať zpět profil
Parametry hovoru: Zvoní - Skupina kontaktů: Rodina


Pokud někdo volá kdo není v seznamu rodina (vybrané kontakty), když je spuštěna událost spánek telefon nezvoní (podle nastavení profilu) a nespustí se událost volání. Pokud někdo volá ze seznamu rodina a je spuštěna událost spánek, tak stále běží událost spánek a aktivuje se událost volání a telefon zvoní (podle nastavení profilu). Po ukončení hovoru se deaktivuje událost volání a běží událost spánek.
_______________________________________________________________________


 

Použití hovoru, WiFi a otočení obrazovky
Nastavení
Profil Ztišit hovor
Zvukové profily - nezvonit a nevibrovat
Událost Ztišit hovor
Aktivovat profil: Ztišit hovor
Ostatní parametry: Spustit pouze pokud je aktivní profil práce
Konec událost: Vrať zpět profil
Parametry hovoru: Zvoní
Priorita - 6
Parametry orientace: Obrazovka - obrazovka dolů
Profil Práce
Zvukové profily - zvonit a vibrovat
    Událost Práce
Aktivovat profil: Práce
   Čas: 6:00 - 16:00
   WiFi: V okolí sítě (pracovní WiFi)
Priorita - 5


Pokud někdo volá a je spuštěn profil práce, tak telefon normálně zvoní a vibruje, ale pokud telefon otočíte obrazovkou dolů, tak se aktivuje událost ztišit hovor a telefon přestane vyzvánět a nevibruje. Po překlopení obrazovkou nahoru se deaktivuje událost ztišit hovor a běží událost práce.
_______________________________________________________________________

 


Použití času, WiFi, Bluetooth a předvoleného profilu
Nastavení
Profil Doma

Zvukové profily - Jen zvonit
Rádia - Auto. synchronizace - zapnout
Mobilní data - Vypnout
WiFi - Zapnout
Bluetooth - Vypnout
     Událost Doma
Aktivovat profil: Doma
   Čas: 9:00 - 22:00
   WiFi: V okolí sítě (domácí WiFi)
Profil Spánek
Zvukové profily - Nezvonit a nevibrovat
Rádia - Auto. synchronizace - Vypnout
Mobilní data - Vypnout
WiFi - Vypnout
Bluetooth - Vypnout
   Událost Spánek
Aktivovat profil: Spánek
   Čas: 22:00 - 9:00
   WiFi: V okolí sítě (domácí WiFi)
Profil Auto
Zvukové profily - Jen zvonit
Rádia - Bluetooth - Zapnout
Mobilní data - Zapnout
WiFi - Vypnout
Událost Auto
Aktivovat profil - Auto
Parametry Bluetooth - Typ připojeni - V okolí 
Jméno Bluetooth - Auto
Předvolený profil
Zvukové profily - Jen zvonit
Rádia - Auto. synchronizace - Vypnout
Mobilní data - Zapnout
WiFi - Vypnout
Bluetooth - Vypnout


Pro nastavení skenování WiFi a Bluetooth je nutné v nastavení aplikace povolit skenování WiFi a Bluetooth i v případě, že je vypnuto (zakázáno). Skenování bude mít vliv na vybíjení baterie.


Pokud jste v dosahu domácí WiFi tak buď se spustí událost doma a nebo spánek (podle času). Když jste dosah mimo domácí WiFi tak není spuštěna žádná událost a je aktivní předvolený profil. Pokud máte v autě nastaveno, že při zapnutí zapalování se zapne Bluetooth, tak se spustí událost auto. Pokud budete mimo dosah Bluetooth auta, tak není žádná událost spuštěna a je aktivní předvolený profil.


 

 

 

Vyhledávání

 


Google play


 

     Kontaktní             formulář


Webové stránky zdarma