Nastavení

                  

Nastavení se vyvolá  stiskem ikony .

                                                             

Zastav události
Zastaví všechny běžící události, pro opětovné spuštění je potřeba v nastavení opět kliknout na "Povol běh událostí".

          

Nastavení
Prostředí aplikace: slouží k nastavení - Jazyka, Aktivátoru,  výběru barevného tématu aplikace a přidání znaku zkratek.
Start aplikace: výběr zda se má aplikace spouštět při startu telefonu a zda se má aktivovat profil při startu.
Systém: slouží k oddělení hlasitosti vyzvánění a oznámení a nastavení úsporného režimu.
Oznámení: slouží k nastavení oznámení aplikace, když je nějaký profil spuštěn "oznámení ve stavovém řádku, stavové liště nebo oznamování bublinou".
Aktivace profilu: slouží k nastavení předvoleného profilu a zda se má aplikace dotazovat na aktivace profilu.
Běh události: slouží k zapnutí, nebo vypnutí funkcionality priority události (pokud je zapnuto, spustí se událost s vyšší prioritou).
Poloha: slouží k nastavení a spravování uložených poloh, které jsou využity pro přepínání událostí.
Skenování WiFi: slouží k nastavení skenování WiFi, které je využito při přepínání událostí.
Skenování Bluetooth: slouží k nastavení skenování Bluetooth, které je využito při přepínání událostí.
Skenování mobilních buněk: slouží k nastavení skenování mobilních buněk, které je využito při přepínání událostí. 
Skenování orientace: slouží k nastavení skenování orientace obrazovky, které je využito při přepínání událostí.
Aktivátor: slouží k nastavení aktivátoru.
Widget-Seznam: slouží k nastavení widgetu - seznamu.
Widget-Ikona; Zástupce: slouží k nastavení jednoduchého  widgetu na ploše.

Import/Export
Slouží k importování/exportování dat aplikace.

                                                                                 

O aplikaci
Informace o aplikaci, kontakt na autora, zdrojový kód, pomoc s překladem.

Ukončit
Ukončí aplikaci.

 

Vyhledávání

 


Google play


 

     Kontaktní             formulář


Webové stránky zdarma