První spuštění

Po kliknutí na ikonu aplikace se
otevře úvodní obrazovka a na ní průvodce aplikací. Klikněte na + a vyberte bud´ "Prázdný profil" a nebo některý z předdefinovaných profilů. Postupně upravte parametry profilu a poté klikněte na . Pokud chcete, aby se profil přepínal na základě nějaké události, klikněte na    a vyberte události všechny. Pak klikněte na +  a vyberte buď "Prázdná událost"  a nebo některou z předdefinovaných událostí. Po nastavení parametrů události klikněte na "Povol běh"  a pak klikněte na .

U události je nutné vždy vybrat!!!
1) Start události - Aktivovat profil - jaký profil se má spustit při startu události.
2) Parametry senzorů - musíte vybrat aspoň jeden ze senzorů.


 

Vyhledávání

 


Google play


 

     Kontaktní             formulář


Webové stránky zdarma