Otázky a odpovědi

Je možné oddělit hlasitost vyzvánění a oznámení? Ano, je to možné. Pokud máte telefon, který nemá  oddělené hlasitosti, tak jděte do Nastavení - Systém a zaškrtněte "Odděl hlasitost vyzvánění a oznámení"

Jak funguje "oddělování hlasitostí":

Aktivace profilu nastaví hlasitost zařízení podle hlasitosti oznámení v profilu. Pokud je zachycen příchozí hovor, nastaví se hlasitost vyzvánění z profilu. Po ukončení hovoru se zpět nastaví hlasitost oznámení z profilu.


Neustále se mi zapíná WiFi, přestože mám nastaveno ať se WiFi nezapíná. WiFi se nezapíná trvale, ale jen skenuje WiFi sítě v okolí, aby mohlo přepnou událost podle nastavené WiFi sítě. Pokud to nechcete, jděte do Nastavení - Skenování WiFi - Povol skenování WiFi a klikněte na zaškrtávací tlačítko, ale pak se vám události nebudou přepínat podle dostupné WiFi sítě, když bude WiFi vypnutá.


K čemu slouží zdrojový profil? Pokud ve zdrojovém profilu nastavíte nějakou hodnotu profilu (jas, hlasitost vyzvánění atd.), tak při nastavování parametrů ostatních profilů můžete jen vybrat "Zdrojový profil" a nemusite nastavovat hodnotu parametru profilu (bude použita hodnota Zdrojového profilu).


K čemu slouží předvolený profil? Předvolený profil se zapíná,  pokud není aktivní žádný jiný profil, nebo událost.


Je možné přepínat profily podle času? Ano, je to možné. Na přepínání podle času (polohy, WiFi, oznámení, hovoru, kalendáře atd.) slouží události/priklady-prepinani-udalosti


K čemu slouží priorita? Pokud máte více událostí, které splňují všechny požadavky, tak bude spuštěna událost, která má vyšší prioritu.


Jak nastavím přepínání události podle WiFi? V parametru události klikněte na "Parametry WiFi" a vyberte typ připojení a přidejte WiFi síť. /priklady-prepinani-udalosti


Jak nastavím přepínání události podle času ? V parametru události klikněte na "Parametry času" a tam nastavte v jaký den a začátek a konec času. Poté klikněte na "Použij čas"/priklady-prepinani-udalosti


Událost mám červenou  a napsáno "Ne všechny podtržené parametry jsou nastaveny! " Co s tím? 

U události je nutné vždy vybrat

1) Start události - Aktivovat profil - jaký profil se má spustit při startu události.

2) Parametry senzorů - musíte vybrat aspoň jeden ze senzorů.


Má skenování WiFi, Bluetooh, polohy, vliv na baterii? Ano má. U skenování WiFi se doporučuje nechat interval skenování na 10 min a v nastavení aplikace v položce "Skenování WiFi" nastavit položku "Přeskenuj WiFi" na "Zapnutí obrazovky & Restart událostí".


Aplikace nezapíná mobilní data, co dělám špatně? Bohužel od androidu 5.0 nelze aplikacemi 3 stran zapínat mobilní data. Toto omezení lze obejít, pokud máte na zařízení root.


Když máte zařízení od Sony a zapnutý režim "Výdrž" v "Řízení spotřeby", prosím přidejte PhoneProfilesPlus do "Aplikace aktivní i v pohot. režimu". Bez toho aplikace nebude pracovat správně.


V Androidu 6 (Marshmallow) není možné změnit nastavení "Vibrovat při zvonění" pokud nemáte práva ROOT.
V Androidu 6 (Marshmallow) není možné měnit úrovně "Adaptivní jas" pokud nemáte práva ROOT.
V Android 6 (Marshmallow), pro skenování Wifi musí být povolena Poloha a "Vyhledávání sítí WiFi" na nastaveních Polohy.
V Android 6 (Marshmallow), pro Bluetooth LE skenování musí být povolena Poloha a "Hledání zařízení Bluetooth" v nastavení Polohy.


Nespustila se událost ! Každá událost má parametr \"Priorita\". Událost se nespustí, pokud je spuštěna událost s vyšší prioritou. Restart událostí spustí události v pořadí podle priority. Události jsou spuštěny podle \"Pořadí startu\". Můžete nastavit pořadí startu událostí v editoru v zobrazení událostí \"Pořadí startu\". V tomto zobrazení, můžete přesouvat událost nahoru/dolů \"obsluhovačem pořadí\".         


Nefunguje správně na zařízení Huawei. Když máte zařízení Huawei, povolte prosím ochranu PhoneProfilesPlus v \"Rozšířené nastavení\" → \"správce baterie\" → \"Chráněné aplikace\". Bez tohoto, aplikace nebude pracovat správně.


Nefunguje správně na zařízení Xiaomi. Když máte Xiaomi zařízení, nastavte prosím \"Bez omezení\" pro PhoneProfilesPlus v \"Nastavení\"→\"Baterie & výkon\" → \"Správce využití baterie aplikacemi\"→\"Vybrat aplikace\". Bez tohoto, aplikace nebude pracovat správně.


Nefunguje správně na zařízení Samsung. Když máte zařízení Samsung, vypněte \"Úspora energie v aplikaci.\" pro PhoneProfilesPlus v \"Nastavení\"→\"Baterie\"→\"Úspora energie v aplikaci.\"→\"Detail\". Bez tohoto, aplikace nebude pracovat správně.


Změna barvy ikony. Pokud změníte barvu ikony, ikona ve stavovém řádku bude bílá. Pokud zvolíte vlastní ikonu, ve stavovém řádku bude ikona aplikace.


Lze ovládat aplikaci přes Tasker? Ano, je to možné.             Můžete aktivovat profil z Tasker-u. Nakonfigurujte task \"System\"/\"Send Intent\" s parametry:                   

Profil
Send Intent
Action: sk.henrichg.phoneprofilesplus.ACTION_ ACTIVATE _PROFILE 
Extra: profile_name:profile name
Target: Activity

Můžete ovládat události z Tasker-u. Nakonfigurujte task \"System\"/\"Send Intent\" s parametry:                           

 
Restart událostí
Send Intent
Action: sk.henrichg.phoneprofilesplus.ACTION_ RESTART_ EVENTS
Target: Activity

                                                                                                  

Povolit spuštění událostí
Send Intent
Action: sk.henrichg.phoneprofilesplus.ACTION_ ENABLE_RUN_ FOR _EVENT
Extra: event_name:event name
Target: Activity

                                                                  

Pozastavení události
Send Intent
Action:                                                                               sk.henrichg.phoneprofilesplus.ACTION_ PAUSE_ EVENT
Extra: event_name:event name
Target: Activity                                                 

                                                                   

Zastavení události
Send Intent

Action:                                                   sk.henrichg.phoneprofilesplus.ACTION_ STOP_ EVENT  

Extra: event_name:event name
Target: Activity

 

 

                                                                                                                                      

 

Vyhledávání

 


Google play


 

     Kontaktní             formulář


Webové stránky zdarma