Profily

Profily se vyvolají stiskem ikony  a vybráním položky Profily-Všechny.
Pro přidání nového profilu stiskněte ikonu + .
Máte na výběr prázdný profil a nebo předdefinované profily.


                               

Prázdný profil

 

Identifikace profilu
Název profilu: slouží k pojmenování profilu.
Ikona profilu: slouží k výběru ikony profilu.
Zobrazit v aktivátoru: slouží k nastavení, zda se má profil zobrazit v aktivátoru

Parametry aktivace 
Trvání aktivace: slouží k nastavení  času aktivace profilu a co po jejím skončení má aplikace udělat.
Skrýt ikonu ve stavovém řádku: slouží k skrytí ikony ve stavovém řádku.

Parametry zařízení 
Zdrojový profil: Pro každý profil je možné nastavit, že se má použít Zdrojový profil. Klikněte v aplikaci pro nakonfigurování Zdrojového profilu.
Typy parametrů: informace o typu parametrů
Zvukové profily: slouží k výběru módu zvonění(jen zvonit, zvonit a vibrovat, jen vibrovat, nezvonit a nevibrovat atd.).
Hlasitosti: slouží k nastavení hlasitosti (médií, budíku, zvonění, oznámení atd.).
Zvuky: slouží k výběru melodií pro zvonění, oznámení, budík.
Rádia: slouží k nastavení synchronizace, mobilních dat, Wi-Fi, Bluetooth, polohy, NFC.
Obrazovka: slouží k nastavení jasu, času zhasnutí displeje, zámku obrazovky, rotace displeje.
Funkce aplikace: slouží k nastavení funkce skenování Wi-Fi a Bluetooth. 
Ostatní: slouží k nastavení úsporného režimu, obrázku pozadí a možnosti si vybrat aplikaci, která má být profilem spuštěna.

                                                                               


Některé parametry profilu vyžadují práva ROOT. Tyto parametry jsou označeny jako "(R)".


Některé parametry profilu vyžadují změny nastavení v systémových nastaveních. Tyto parametry jsou označeny jako "(S)".


Pokud v nastavení profilu vypnete skenování (Wi-Fi, Bluetooth) tak to může způsobit nefunkčnost některých parametrů profilů a událostí.


Některé předvolby profilu jsou inetaktivní. Tyto preference se zobrazí v systémovém nastavení orazovky. tyto předvolby jsou označeny "(I)".

Vyhledávání

 


Google play


 

     Kontaktní             formulář


Webové stránky zdarma